1.កុំធ្វើអោយនាងយំ

2.កុំកុហកនាង

3.កុំរអ៊ូដាក់នាង

4.កុំបញ្ជានាង

5.កុំបង្ខំនាង

6.កុំមើលងាយនាង

7.កុំធ្វើអោយនាងបារម្ភ

8.កុំធ្វើអោយនាងប្រច័ណ្ឌ

9.កុំស្រែកគំហកដាក់នាង

10.កុំធ្វើអោយស្រីដទៃមើលងាយនាង

11.កុំខុសសន្យាដែលធ្លាប់មានចំពោះនាង

12.កុំធ្វើអ្វីដែលនាងហាមមិនអោយធ្វើ

13.កុំមើលស្រីផ្សេងពេលនៅក្បែរនាង

14.កុំយកនាងទៅប្រៀបធៀបនឹងស្រីផ្សេង

15.កុំស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្រីផ្សេងជាងនាង

16.ធ្វើតាមនាងប្រាប់គ្រប់យ៉ាង

17.លួងនាងពេលដែលនាងខឹង

18.យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាង

19.តែងតែបារម្ភពីនាង

20.ពេលចេញក្រៅត្រូវប្រាប់នាង

21.មើលថែនាងអោយបានល្អ

22.តែងតែនៅក្បែរនាង ពេលពិបាកចិត្ត

23.នាំនាងទៅដើរលេងពេលនាងធុញ

24.នាំនាងទៅញាំុអី ពេលនាងឃ្លាន

25.ស្រលាញ់នាងតែម្នាក់ ហាមក្បត់នាង

26.ដឹងពីកន្លែងដែលនាងចូលចិត្ត

27.ដឹងពីពណ៏ដែលនាងចូលចិត្ត

28.ដឹងពីម្ហូបដែលនាងចូលចិត្ត

29.ធ្វើអ្វីដែលនាងចូលចិត្តធ្វើ

30.ផ្ញើរសារទៅនាងរាល់ពេលក្រោក និង ពេលគេង

31.ឱស្សាហ៏ខលទៅនិយាយលេង

32.តែងតែនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែម

33.តែងតែប្រាប់ថាស្រលាញ់នាង

34.ណែនាំនាងអោយគ្រួសារអ្នកស្គាល់

35.ហើយត្រូវរាយការណ៏សកម្មភាព ប្រចាំថ្ងៃប្រាប់នាងគ្រប់យ៉ាង